Narcose bij windhonden

Elke hond moet wel eens onder narcose voor een operatie of voor een behandeling aan de tanden. Het is verstandig om dan rekening te houden met het feit dat de windhonden anders op narcose reageren als andere honden.

Wat is narcose eigenlijk.

Een narcose wordt gebruikt om een, in dit geval windhond of windhonden-mix, in een dusdanige toestand te brengen, dat de dierenarts er een operatie of andere ingreep op kan toepassen zonder dat de hond pijn voelt of wakker is.

Bij onze windhonden zijn wat meer risico's als bij andere honden, omdat de windhond een heel andere lichaamsbouw heeft als niet windhonden.
Zo heeft een windhond bijvoorbeeld veel minder vet als de gemiddelde huishond. Die heeft namelijk 25 a 30 % lichaamsvet en de windhonden maar ongeveer 15 %.
Dit zorgt ervoor dat de windhond op de operatietafel van de dierenarts sneller kan afkoelen. Ook de kortharige vacht en het grote oppervlak per kilo lichaamsgewicht van de windhond, helpen eraan mee dat het dier het op de operatietafel koud krijgt. Het probleem is, dat als de windhond het koud krijgt, het de duur van de narcose verlengt en het hart- en bloedvatenstelsel het zwaarder krijgt. Overigens is het koud krijgen van de Grey gemakkelijk op te vangen door gedurende de operatie een warmtematje (thermo-pad) te gebruiken waar de windhond dan op ligt. Of om te zorgen dat de ruimte niet te koud is.

Het lage vetpercentage van de windhond heeft ook invloed op een aantal narcosemiddelen. Een aantal narcosemiddelen gaat n.l. gedeeltelijk in het vet zitten van een hond i.p.v. in het bloed en in het vet is het middel niet werkzaam.Dit houdt dus in dat er meer in de bloedbaan blijft en de dosering dus ongewild hoger is.
Dit is bijvoorbeeld het geval bij het narcosemiddel barbituraat en dient dan ook niet gebruikt te worden bij de windhonden.

Verder is de stofwisseling van de lever van de windhond minder dan die van een andere hond. En juist de lever breekt de meeste narcosemiddelen af tot onwerkzame andere stoffen. Dit is ook een tweede reden dat het narcosemiddel barbituraat beter niet gebruikt kan worden bij uw windhond.

Ook heeft een windhond stroperiger bloed. Dit komt omdat het aantal rode bloedlichaampjes, die zuurstof naar o.a. de spieren sturen, bij de windhond veel hoger is dan bij andere hondenrassen. Dit hoge gehalte aan rode bloedlichaampjes is volkomen normaal voor dit ras. Echter tijdens de narcose kan dit “stroperige” bloed door kleine veranderingen in de werking van hart en bloedvaten, wel voor problemen zorgen. Ook dit is echter weer redelijk eenvoudig te ondervangen door een infuus aan te sluiten tijdens de narcose, dat voorkomt dat het bloed verder indikt. Tevens wordt met dit infuus een te sterke bloeddrukdaling voorkomen.

Verder staat de windhond bekend, om zonder reden in paniek raken bij het begin van de narcose en aan het einde hiervan. Dus ook al heeft de dierenarts alle voorzorgsmaatregelen genomen die hij had moeten nemen, dan nog is het risico dat een windhond vooral minder goed uit de narcose komt groter dan bij andere honden. Het enige wat hier tegen helpt is de windhond de tijd te geven om op een rustige plaats in een rustige omgeving zonder al teveel stress uit te slapen. Zorg dat de hond lekker warm blijft en controleer regelmatig dat deze niet afkoelt.

Moet uw windhondje onder narcose bespreek deze zaken even met uw dierenarts.
Tegenwoordig zijn er veel middelen die veiliger zijn en is het risico een stuk minder groot. Maar het kan geen kwaad uw dierenarts even te wijzen op de risico's die we hierboven hebben beschreven.

Narcose bij galgo’s
 

Gezien de risico’s die een narcose met zich mee brengt voor de galgo, zijn er een aantal factoren waarop uw dierenarts moet letten.
De risico’s zijn vrij gemakkelijk met een aantal voorzorgsmaatregelen te verminderen. Waar rekening mee gehou­den dient te worden is het feit dat de galgo een andere vet/spierverhouding heeft dan de gemiddelde huishond.
Waar voor de gemid­delde huishond met een vetpercentage 25 tot 30 gerekend wordt, is dat bij de galgo rond de 15%. Dit zorgt ervoor dat de galgo het op de operatietafel van de dierenarts simpel gezegd koud krijgt. Ook de kortharige vacht en het grote oppervlak per kilogram lichaamsgewicht  dragen ertoe bij dat het dier sneller afkoelt tijdens een operatie.Doordat de hond afkoelt wordt de duur van de narcose verlengd zodat het hart- en bloedvatenstelsel het zwaarder krijgen. Het gebruik van een warmtemat (thermo-pad) kan dit alles voorkomen.

Vanwege het lage vetpercentage van deze honden is de keuze van het narcosemiddel erg belangrijk. Vraag uw dierenarts of hij bekend is met deze materie.
Zoniet, dan kan hij altijd info vragen aan de klinieken die op onze site staan vermeld.

Ook een aandachtspunt is het gegeven dat het bloed van de galgo vrij “stroperig” is, Dit komt omdat het aantal rode bloedlichaampjes, die zuurstof naar o.a. de spieren sturen, veel hoger is dan bij andere hondenrassen. Dit hoge gehalte aan rode bloedlichaampjes is volkomen normaal en de galgo zal er in het dagelijkse leven en gedurende de races meer voordeel dan nadeel van hebben. Echter tijdens narco­se kan dit “stroperige” bloed, door kleine veranderingen in de werking van hart en bloedvaten, wel voor problemen zorgen.
Ook dit is echter weer redelijk eenvoudig te onder­vangen door een infuus aan te sluiten tijdens narcose dat voorkomt dat het bloed verder indikt.
Tevens kan met dit infuus een te sterke bloeddrukdaling worden voorkomen.

Tenslotte is bekend dat galgo’s zonder reden in paniek kunnen raken bij het begin van de narcose en aan het einde hiervan. De reden hiervan is onbekend. Ook al heeft de dierenarts alle voorzorgsmaatregelen genomen die hij had moeten nemen, dan nog is het risico dat de galgo paniekerig uit de narcose ontwaakt groter dan bij andere honden. Het enige wat hier eigenlijk tegen helpt is de hond de tijd te geven om op een rustige plaats in een rustige om­geving zonder al te veel stress uit te slapen. Ook de dagen erna kan de hond nog niet helemaal de oude zijn. Rust geven is voldoende om weer volledig te herstellen.

Tenslotte willen wij u nog op het hart drukken dat ingrepen en eventuele operaties zoveel mogelijk gedaan worden bij de eigen dierenarts. Hij kent im­mers u en uw hond het beste en is zich dan ook het meeste bewust van extra voorzorgsmaatregelen die getroffen dienen te worden bij de narcose van galgo.

Met dank aan de Nederlandse Greyhound Club – Erwin Hoogland