Enkele reis Spanje voor Sjakie
Tot de nok toe vol !

In onze nieuwsbrief de "GreytNews" van 21 mei j.l. kondigden wij reeds aan dat we besloten hebben om Sjakie, onze Mercedes bus, als vaste standplaats Spanje/Sevilla te geven in plaats van Nederland/Cromvoirt.

Vandaag is het zo ver !!!!

Vanmorgen vroeg om 4.00 uur is Sjakie vertrokken met als chauffeurs Remco en Rafal, een Spaanse vrijwilliger .
Ergens in de middag komen zij aan bij Babeth en Geert in Frankrijk (Cahors) en vertrekken dan morgenvroeg weer om de resterende 1500 kilometer naar Sevilla af te leggen.

Maar voordat zij vertrokken is natuurlijk het nodige werk verzet door onze mannen van het Hulpgoederenteam: Ro en Arjan.
Vorige week hebben zij benches en hulpgoederen opgehaald en in Cromvoirt afgeleverd en er daarmee voor gezorgd dat Sjakie barstensvol met benches, medicijnen en voer is vertrokken. Een van de mannen werd het bijna te kwaad, het waren tenslotte de laatste ritjes die hij op Sjakie maakte, en liet zich verleiden om zijn gevoelens van hem af te schrijven als "afscheid" van Sjakie, zie
hier.

Aangezien in Spanje de meeste behoefte is aan benches, voer en medicijnen hebben beide mannen op zaterdag alles nog eerst uitgesorteerd met als resultaat twee bomvolle paardenboxen. De linkse bevatte dekens, manden e.d terwijl de rechtse gevuld was met benches, voer en medicijnen.

Wat betreft de benches: uiteraard gaan alle benches retour die Sjakie in februari meebracht met het transport, maar ook alle benches waarin sindsdien alle hondjes zijn komen "vliegen". Plus nog eens ..... 10 gloednieuwe benches die de stichting heeft aangeschaft voor de shelters ... plus een 4-tal gedoneerde 2e-hands benches, met dank aan Veerle Geleyn uit het verre Limburg (Opoeteren tegen Maaseik). 
In totaal gaan er meer dan 40 mee !!
http://www.greyhoundsrescue.nl/nGRH/sjakie/sjakie_vertrek_001.JPG http://www.greyhoundsrescue.nl/nGRH/sjakie/sjakie_vertrek_003.JPG


Op zondag is Sjakie geladen, dat betekende dus verzamelen bij de opslag in Cromvoirt.
Om 12.00 uur was iedereen aanwezig en na de gastvrije ontvangst door Hadewij  en de laatste nieuwtjes uitgewisseld te hebben togen Ro, Mieke, Michiel, Remco, Rafal, Jean-Paul en Raoul rond 13.00 uur  naar de paardenboxen om Sjakie voor te bereiden voor zijn trip naar Spanje.
Alle benches werden naargelang de grootte ingedeeld in 4 stapels om ze vervolgens in Sjakie te laden, de nog resterende ruimte werd opgevuld met het voer en medicijnen. Het eindresultaat was een Sjakie tot de nok gevuld en klaar voor zijn trip naar zijn nieuwe thuis in het verre Sevilla.


  http://www.greyhoundsrescue.nl/nGRH/sjakie/sjakie_vertrek_005.JPG http://www.greyhoundsrescue.nl/nGRH/sjakie/sjakie_vertrek_002.JPG

Na het uitwuiven van Sjakie keerde iedereen voldaan naar huis om nog te genieten van wat er nog restte van de zondag.

http://www.greyhoundsrescue.nl/nGRH/sjakie/12104_2009.jpg

Inmiddels is via Mathieu van Mossevelde een 2e-hands aanhangwagen van Boels aangeschaft (Mathieu: klasse! Bedankt!).
Deze aanhangwagen wordt inclusief nieuwe anonieme huif binnenkort in Zeeland opgehaald en zal dan ter vervanging van Sjakie ingezet worden voor het ophalen van hulpgoederen en benches. Hopelijk wordt hij voor de 1ste maal ingezet tijdens de Podenco dag op 20/06 in Amersfoort.
Het is de bedoeling om de huif te voorzien van ons logo, ons is sterk aanbevolen dit te laten doen door schilderen en niet door be-stickeren.


Onze grote dank gaat uit naar alle inzamelaars en gulle gevers van hulpgoederen en natuurlijk de harde werkers!
Uiteraard houden wij u op de hoogte van het verdere vervolg van deze bijzondere reis van Sjakie.
Hou de website dus in de gaten !

 


21 mei 2009.

Sjakie

We draaien het om !

http://www.greyhoundsrescue.nl/nGRH/sjakie/aankomst_001.jpg

Soms zijn dingen zo simpel en liggen ze zo voor de hand dat niemand er aan denkt.
Dit keer gelukkig wel!

Al vaker schreven wij over de puzzel om iedere keer na een transport en bij de vele vluchten die we tegenwoordig hebben, de benches weer op tijd in Spanje terug te krijgen. Immers, daar zijn ze hard nodig voor het vervoer van de hondjes.
Iedere keer als Sjakie hier aankomt met hondjes, brengt Sjakie ook de 14 benches mee waarin de hondjes vervoerd zijn en dat betekent 14 benches minder in Spanje. 14 benches die in Nederland staan te staan totdat Sjakie ze een volgende keer weer meeneemt.

Tevens is ons de afgelopen jaren gebleken dat Sjakie in Nederland zelden gebruikt wordt, hetgeen de (vaste) kosten aan verzekering en wegenbelasting nauwelijks rechtvaardigt. Dit terwijl de shelters in Spanje ook regelmatig kosten moeten maken om hondjes te vervoeren; zij beschikken niet over transportfaciliteiten en huren daar dan een busje voor in. Zo ligt het vliegveld van Malaga zo'n 400 kilometer heen-en-weer van Sevilla af, maar ook de regelmatige check-ups bij de dierenarts levert hen vaak hoofdbrekens op: "hoe krijg ik 3, 4, 5, 6, ... honden morgenochtend om 9.00 uur bij de dierenarts". En dan hebben we het nog niet over het gesjouw met benches en hulpgoederen ter plaatse.

Daarom is besloten om Sjakie als vaste standplaats Spanje/Sevilla te geven in plaats van Nederland/Cromvoirt.
Een transport met Sjakie brengt dan op de heenreis honden mee en op de terugweg (naar Spanje dus) hulpgoederen en benches (incl. de benches van de heenreis).

De voordelen op een rijtje:
- biedt transportmogelijkheden voor shelters van de honden/hulpgoederen/benches
- alle benches van het transport worden direct weer mee terug genomen naar Sevilla (dat scheelt 14 stuks die direct weer inzetbaar zijn).
- goedkoper zowel t.a.v. verzekering als wegenbelasting
- de verwachting is dat een transport eenvoudiger te plannen is. Zo zal Sjakie vaker transporten kunnen rijden naar NL dan nu het geval is.

Dit besluit past prima in ons beleid om zo veel mogelijk directe steun te verlenen aan de honden. Op deze wijze komen we de shelters en daarmee de hondjes wr verder tegemoet: na een verhoogde bijdrage voor iedere hond, de paspoorten, microchips en recentelijk de post-operatieve jasjes, bieden we nu transportmogelijkheden ter plaatse.

Voor de goede orde: Sjakie blijft eigendom van de stichting, wordt in Spanje geregistreerd op onze naam en de vaste kosten voor Sjakie zijn uiteraard ook voor onze rekening.

En natuurlijk zult u zich afvragen: hoe doen we het dan in Nederland met het transport van de hulpgoederen. Vooropgesteld dat wij beduidend minder intensief gebruik maken van Sjakie hier dan de shelters dr zullen gaan doen. Toch zullen we ook hier over mogelijkheden moeten beschikken om zo nu en dan hulpgoedern op te halen. Daarvoor zal een aanhangwagen worden aangeschaft zodat wij onverkort in Nederland (en Belgi) kunnen blijven inzamelen.

En wat vinden de shelters in Spanje hier eigenlijk van?
Uiteraard hebben we onze plannen afgestemd met Spanje: zitten ze hier eigenlijk wel op te wachten. Nou, daar kunnen we kort over zijn, zij vinden het in n woord: geweldig!

De voorbereidingen voor de "export" van Sjakie naar Spanje zijn in volle gang en de verwachting is dat Sjakie in juni vol met benches en hulpgoederen naar Spanje vertrekt.
Over die reis later natuurlijk meer.