Algemene tips bij adoptie van een windhond

                        

Algemeen
Wanneer uw nieuwe huisgenoot komt, houdt u er dan rekening mee dat letterlijk alles nieuw voor hem is. De meeste honden zijn niet zindelijk, kennen geen trappen, verkeer, vuilnisemmers enz. Dus, HEB GEDULD!! Geef uw hond de kans - en de tijd! - om uw huisregels te leren kennen en verwacht niet van hem dat hij alles al snapt als hij net in huis is.
Hoewel veel mensen windhonden nog altijd als dom beschouwen, zijn ze dat zeer zeker niet. Maar de meesten van hen die van de Spaanse renbaan of van jagers komen, zijn niet (voldoende) gesocialiseerd en hebben nooit iets anders geleerd dan achter hun prooi aan te jagen. Probeer echter niet om van uw windhond een Duitse Herder of Border Collie te maken. Windhonden zijn de 'katten' onder de honden, en volledige gehoorzaamheid is gewoon niet 'hun ding'. Desondanks zal uw hond graag willen leren en u behagen, als hem maar de kans daartoe wordt geboden. Hij moet de gelegenheid krijgen te begrijpen wat u van hem wilt. En uw beloning voor alle tijd, geduld en begrip voor zijn verleden dat u investeert, zal een geweldige huisgenoot en ware vriend zijn.

Om uw hond te kunnen trainen, is het belangrijk om een beetje vertrouwd te raken met de manier waarop honden leren, en trouwens ook mensen. Om het eenvoudig te zeggen: gedrag dat beloond wordt, wordt herhaald. Gedrag dat de hond niets oplevert, wordt achterwege gelaten. Na een tijd dat op bepaald gedrag geen beloning volgt (voer, aandacht of wat uw hond ook als beloning ervaart), zal dat gedrag vanzelf uitdoven.

Om te kunnen leren, moet de hond ontspannen zijn en openstaan voor nieuwe indrukken. Straf leidt tot stress of zelfs angst. Een gestreste hond kan niet leren. Daaruit volgt dat de beste manier om uw hond te trainen, is hem te belonen voor goed (= gewenst) gedrag.

Er is echter een uitzondering. Soms kan het heel moeilijk zijn om zelfbelonend gedrag te doorbreken. B.v.: uw hond jaagt achter een fietser aan. Deze fietst door, en de hond ervaart het als een 'beloning' dat hij de fietser heeft 'weggejaagd'.
Of uw hond opent de vuilnisbak. De etensresten die hij daaruit haalt, zijn zijn beloning.

In dit soort gevallen kan het nodig zijn om een soort van 'straf' te gebruiken, b.v. een klein doosje, gevuld met steentjes of iets anders dat herrie maakt. Gooi het doosje NAAST de hond op de grond (raak hem niet!!), bij voorkeur zonder dat de hond merkt waar die herriemaker vandaan komt. Hij zal schrikken en waarschijnlijk in de toekomst dit soort gedrag achterwege laten. Hetzelfde resultaat kunt u trouwens ook met een waterpistool bereiken, waarmee u op zijn hoofd of lichaam mikt. Deze 'straf' is slechts bedoeld om het ongewenste (en zelfbelonende!) gedrag te stoppen en moet zo snel mogelijk gevolgd worden door beloning van het gewenste gedrag. Voor overig ongewenst gedrag kunt u beter geen 'straf' gebruiken, omdat de hond er alleen maar bang van wordt in plaats van dat hij openstaat om te leren!
Belangrijk: om succesvol te zijn, moet de 'straf' onmiddelijk tijdens het ongewenste gedrag gegeven worden, of nog beter: reeds bij de aanzet tot dat gedrag.

Elke training is plaatsgebonden. Als uw hond prima luistert in huis of in de tuin, dan wil dat nog niet zeggen dat hij dat ook op straat, in het park of in het bos doet. Daarom is het belangrijk uw oefeningen op verschillende locaties op te bouwen. Alleen dan kan er een redelijk betrouwbare gehoorzaamheid worden verkregen.

Veiligheid
Zorgt u ervoor dat de halsband van uw hond goed is vastgemaakt, of gebruik een tuigje. Wanneer de hond van iets schrikt, kan hij namelijk in paniek zijn kop uit de halsband wringen en vluchten of zelfs worden overreden. Helaas gebeuren dat soort ongelukken, met name wanneer de hond nog erg door zijn verleden is getraumatiseerd.

De 'clicker'
De clicker is een uitstekend hulpmiddel om uw hond op te voeden. Het is een klein doosje dat een heel specifiek geluid maakt. Als hij op de juiste manier wordt gebruikt, weet uw hond: 'wat je nu doet is goed, dat is het gedrag dat ik wil zien'
Op deze website is het niet mogelijk om uitgebreid op het gebruik van de clicker in te gaan, maar er zijn voldoende andere sites over de clicker en het gebruik ervan. Het voordeel van deze manier van werken is dat u het moment van beloning heel exact kunt timen, wat de training natuurlijk zeer ten goede komt. Ook wordt er geen enkele druk op de hond gelegd. De hond moet als het ware zelf uitproberen wat u van hem wilt. In het bijzonder voor honden die gauw angstig of gestrest zijn, is dit een ideale en zeer ontspannen manier om te leren.

                                              

Alleen blijven
Wanneer uw hond net in huis is, zal hij waarschijnlijk in het begin continu achter u aan lopen en geen seconde alleen kunnen zijn. Dit gedrag is vrij normaal en gaat meestal na een tijdje vanzelf over. U kunt uw hond daarbij helpen door hem meer zelfvertrouwen te geven. Een prima manier hiervoor is de hond heel langzaam aan het alleenzijn te wennen. U gaat de kamer uit, laat de deur open zodat hij u kan zien, en geeft het commando 'blijf' (zie hieronder). Na een paar seconden komt u terug en beloont de hond heel enthousiast. Deze oefening kunt u langzaam uitbouwen. Blijft u iets langer in de andere kamer, voordat u hem beloont, doet u dan eens de deur dicht (in het begin slechts gedurende een paar seconden) enz. Iedere keer dat de hond rustig blijft liggen, beloont u hem.
Belangrijk: komt de hond toch achter u aan, wees dan niet boos! Als u boos op hem wordt, dan straft u het naar u toe komen, en dat kan toch nooit de bedoeling zijn. Brengt u hem gewoon rustig terug naar zijn plaats, zonder tegen hem te praten, en probeert u de oefening nog eens over een kortere afstand. Wees creatief!

Eten stelen
Voor de meeste honden is eten onweerstaanbaar omdat het een natuurlijke levensbehoefte is. Daarom is het stelen van eten ook zo moeilijk af te leren. Het beste is natuurlijk als u gewoon geen eten ergens laat liggen zodat de hond niet eens in de verleiding komt om het te stelen.
Sommige honden kunnen b.v. zeer inventief zijn als het erom gaat de vuilnisbak open te krijgen. Dit gedrag is zelfbelonend, want als hij de vuilnisbak open heeft, wacht hem een geweldige beloning in de vorm van etensresten of lekkere botjes. Daarom moet u nog inventiever zijn dan uw hond. U kunt b.v. een leeg blik, met water gevuld, boven op de vuilnisemmer zetten. Zijn 'beloning' is dan een natte kop in plaats van eten.
Of u kunt uzelf achter de deur verstoppen met het waterpistool in de aanslag. Diezelfde truuk kunt u natuurlijk ook gebruiken als uw hond van het aanrecht of de tafel wil stelen. Maar pas op: het werkt waarschijnlijk alleen maar als u in de buurt bent. Want zoals ik al zei: windhonden zijn aboluut niet dom!
Belangrijk: om succes met deze oefening te hebben, is het belangrijk dat de hond geen kans krijgt om als gevolg van zijn gedrag een beloning 'binnen te slepen'. Dus: zorgt u ervoor dat hem zijn allereerste poging al niet lukt. Weet hij namelijk eenmaal, dat er een beloning in het verschiet ligt, dan is het gedrag veel moeilijker te doorbreken.

'Hierkomen'
Een commando dat ik zelf heel erg belangrijk vind. Het kan zelfs het leven van uw hond redden. U kunt het commando heel gemakkelijk introduceren door iedere keer dat de hond uit zichzelf bij u komt, 'kom hier' te zeggen; maar ook als u hem eten geeft enz. Komt hij dan, reageert u vooral heel enthousiast en beloont u hem. Als de hond het commando begint te begrijpen, dan kunt u hem eens roepen als hij heel dicht bij u in de buurt is. Dan de afstand steeds iets groter maken, tot het moment dat u hem vanaf de andere kant van de kamer kunt roepen. Ook dat bouwt u dan weer op. u roept hem vanuit een andere kamer, vanuit de tuin enz.
In het begin doet u deze oefening zonder enige afleiding. Gaat dat goed, dan kunt u voorzichtig voor wat afleiding zorgen. Maar gaat u vooral niet te snel. Gaat ook dat goed, dan kunt u het eens echt buiten proberen, op een wandeling bij voorbeeld. Maar omwille van de veiligheid, zorgt u er wel voor dat de hond aan een lange lijn is zodat hij niet kan ontsnappen, mocht hij uw commando toch negeren.

Aarzelt u of uw hond uw commando opvolgt, of als er een straat of wat dan ook in de buurt is dat gevaarlijk voor de hond zou kunnen zijn, laat u hem dan niet loslopen. En al luistert hj doorgaans heel goed, vergeet u niet dat het een windhond is die zijn hele leven erop getraind is om achter prooi aan te gaan. Dus als hij wild ziet, dan is de kans groot dat hij er toch achteraan zal gaan.

U kunt de hond ook leren om op een hondenfluit te reageren. De wijze van trainen is dezelfde als bij het gesproken commando 'hier'.

Traplopen
Waarschijnlijk kan uw hond nog geen trappen lopen. U kunt hem daarbij helpen door op iedere tree iets lekkers te leggen en hem de trap op te geleiden. Gaat dat goed, dan kunt u iets lekkers op iedere andere tree leggen enz.
De trap aflopen is soms wat moeilijker. U kunt het wel op dezelfde manier aanleren. Begeleidt uw hond rustig erbij en houd hem aan de riem, zodat hij niet van de trap kan vallen.

'Zit', 'Af' en 'Blijf'
Greyhounds kunnen door hun fysieke gesteldheid (die op die van het hert lijkt) veelal niet normaal zitten. Galgo's zijn anders gebouwd, hun heupen en bovenbenen zijn minder gespierd, zodat zij meestal wel kunnen zitten. Als uw Greyhound het commando 'zit' niet leert, is het dus geen onwil, maar hij kan het gewoon niet op de goede manier uitvoeren.

Wanneer u met het commando 'af' begint, gebruikt u daarvoor het beste een zachte deken of een kussen. Greyhounds liggen graag zacht omdat zij heel gevoelige gewrichten hebben, een overblijfsel van hun 'werk' op de renbaan. Ook hierbij kan de clicker een uitstekend hulpmiddel zijn. Zoals bij iedere oefening is ook hier de rustige opbouw belangrijk. Eerst clickt (en beloont) u voor een poot op het kleed, dan twee poten enz. Dan als de hond helemaal op het kleed staat, en tenslotte als hij erop ligt.
Als u het commando 'blijf' wilt introduceren, kunt u die oefening mooi vanuit de 'af'positie opbouwen. In de praktijk komt het erop neer dat u de click en de beloning uitstelt, dus niet onmiddellijk beloont als de hond ligt, maar pas na een paar seconden. Dan na een minuut enz.

'Nee'
de meeste Greyhounds en Galgo's zijn erg gevoelig. Het is meestal niet nodig om te schreeuwen. Als u met rustige normale stem 'nee' zegt (of welk woord u ook wilt gebruiken om de hond iets te verbieden), dan is dat voldoende. Een uitzondering is natuurlijk het zelf belonende gedrag. Meestal is daarbij iets meer nadruk nodig dan een rustige 'nee'. Zie ook het hoofdstuk 'algemeen'.