Beste dierenliefhebbers en -liefhebsters, 


  Wij vragen aandacht voor deze unieke actie!
  Deze actie ondersteunt 9 organisaties/stichtingen die zich alle inzetten voor het welzijn van het dier
  in binnen en/of buitenland.

Iedere euro die u doneert aan n van de 9 onderstaande dierenclubs,
wordt door een anonieme schenker met 50% verhoogd.

  
  Voorbeeld: U steunt Doggymix met 10 euro dan voegt de anonieme schenker er 5 euro aan toe
In totaal ontvangt Doggymix dan 15 euro.
       Stort u 25 euro voor Vagabond-Pets dan wordt dit in totaal 37,50
          Stort u 35,00 voor  Friends of Animals dan wordt dit in totaal 52,50
               
  Het is een geweldig initiatief die voor alle 9 organisaties/stichtingen zr welkom is.
  Met dit extra kunnen wij meer doen voor onze shelters dus voor de dieren.


   Waarom?
   
   hierbij doen we een oproep voor de dieren in enkele buitenlandse asielen en Nederlandse
  dierenopvangcentrums, waarbij wij uw om ondersteuning vragen. 
  Er is armoede in Nederland maar ook armoede in het buitenland.
  De mens is in staat aan te kloppen bij hulpverlenende instanties . Een dier heeft geen stem vandaar
  dat wij vragen in hun naam.

  Zowel u als wij weten van de soms schrijnende nood in de asiels in het buitenland, iedere dag de
  zorgen om eten,de medische verzorging, geen stromend water en in vele gevallen geen onderdak.

                       

  Sommige van hun hebben het geluk dat zij een website beheren waardoor zij in contact kunnen komen
  met "de  buitenwereld " en zo hun zorgen kenbaar kunnen maken en hun dieren kunnen bemiddelen.
  Onze ervaring is echter dat vooral de allerarmste dit niet hebben...Geen geld en geen tijd.
  Deze wordt opgeslokt aan de verzorging van hun dieren.
  In woorden is het niet te omschrijven hoe de emoties zijn als er een helpende hand wordt toegestoken
  en zij er niet meer, met al hun zorgen, alleen voor staan.
  Natuurlijk is het niet mogelijk om iedereen te helpen maar alle kleine beetjes helpen! 

  Er begint een omslag op gang te komen in deze landen. 
  Het begin is er... dat men begint te begrijpen dat je ook anders met dieren om kan gaan. 
  Natuurlijk moet het probleem aangepakt worden in het land zelf maar zoals u allen weet ambtelijke
  molens draaien langzaam. Hoe lang duurt het niet voordat een wetsvoorstel erdoor is......
  In die tijd moeten we het hoofd niet wegdraaien maar helpen waar dat kan!

  

  Mogen wij op u rekenen.....?
  Als u een donatie stort wilt u dan erbij vermelden: Zomer - Actie  
  (deze actie loopt t/m zaterdag 12 Juni 2010)

  Bankrekeningnummer : 109085396  t.n.v Doggymix te Well onder vermelding van Zomer - Actie

   de opbrengst zal o.a besteed worden aan:
   * het opknappen/vernieuwen tussenwanden van de hondenverblijven in Bellavista.

     Uprodea en Bellavista
   * parasietenbestrijding zowel in als uitwendig. (Vlooien,teken,wormen etc.)
   * neutralisatie van honden om o.a.rust te krijgen /houden in de onderlinge groepen en te voorkomen dat
     er meer niet gewenste honden komen.
   * bijdrage aan medische kosten.


                                                      
                                         29 Mei: de tussenstand is 305 euro

 

   Onderstaande organisaties/stichtingen doen allen mee aan deze actie:
   
www.vagabond-pets.com  giro 540.41.32 ten name van Stichting Vagabond-Pets
   
www.collie-in-nood.com  bankrekening 92.88.56.909 van Stichting Collie in Nood te Brunssum
  
www.dierensteunlavida.nl  giro 4372248 van Stichting Dierensteun La Vida te Maarssenbroek
   
www.zwerfkattenhulp.nl  giro 47.48.269 van Stichting Zwerfkattenhulp te en Haag
  
www.dierenplaatsing.nl  giro 510.69.08 van Stichting Dierenplaatsingsdienst Den Haag te Den Haag
  
www.stichtingvoordieren.nl bankrekening 38.32.72.084 van Stichting voor Dieren te Den Haag
   www.kattenbabbels.web-log.nl 
 giro 47.61.772 van Stichting Zwerfkatten Havengebied IJmuiden te
                                                                                               Velsen-Noord
  
www.friendsofanimals.nl  bankrekening 10.84.44.112 ten name van Friends of Animals


   Weet u: met dit geld kunnen ze enorm veel bereiken, daar in die landen en  hier in Nederland.
   Alles gaat 100% zeker naar de dieren.
  Bedankt namens vele dieren en hun verzorgers, die u heel blij gaat maken!