Adoptie van Vida en Lucas

     Je kunt niet alle honden van de wereld redden ........... maar wel de wereld van 1 hond  

Na het programma " Dieren in nesten " op de belgische televisie te hebben gezien , liet ons het item van de zwerfhonden in Spanje niet meer los. Het betrof mishandeling , verwaarlozing en afschuwlijke verminking van windhonden wat daar op grote schaal voorkomt. Ook ging het over opvang in shelters in Spanje zelf en adoptie in Spanje en andere landen. Later kwam het weer ter sprake en zijn we op internet gaan kijken....................... en dan gaat er een wereld voor je open !!

           

Wij zijn zo terecht gekomen bij de Greyhound Rescue Holland waar wij heel veel gelezen hebben over de Greyhound en de Galgo, vele foto's bekeken van geadopteerde honden en hebben toen geklikt op :   

Liefhebbende adoptiebaasjes gezocht

Wij zagen daar " Vida " staan en waren er gelijk weg van , een poosje laten rusten en bezinken. Later hebben wij besloten om de Greyhound Rescue te benaderen. Wij kregen eerst een Galgo en een Greyhound op bezoek. Dit om te kijken waar de toekomstige adoptiehond terecht komt , of de adoptiebaasjes er serieus mee bezig zijn , om te kijken wat de " thuis" situatie is , een hele screening dus. Deze mensen hebben verslag gedaan aan de Greyhound stichting.  De uitslag was positief dus konden wij verder gaan met onze eerste visite naar Vida  

en ............. zie hieronder het resultaat !!!

  Foto's en filmpjes van VIDA

Foto's en filmpjes van LUCAS

                                                                                      

Beschrijving Galgo Espanol

Over de Galgo Español
De Galgo Español, een hond die er fragiel uitziet, maar een enorme wilskracht en snelheid bezit. Hij komt voor in twee verschillende type, elegant met gladhaar en
rustiek met ruwhaar. Beide typen karakteriseren zich door hun robuustheid, wendbaarheid en energie, tezamen met een aangenaam karakter. Eigenlijk is het moeilijk te begrijpen waarom dit ras zo zeldzaam is tussen de windhonden. In Spanje, het land van oorsprong, is de Galgo Español al sinds jaar en dag een zeer gewaardeerde jacht- en familie hond.
Geschiedenis
Maar een paar mensen weten dat Spanje op een lange windhonden traditie kan terug kijken. Sommige toeristen zullen zeker al eens de originele windhond in Spanje gezien hebben. Zo treft men hen bijvoorbeeld aan in de dorpen aan de zijde van zijn baas, klaar voor de hazenjacht over ruig terrein. Ze hebben een elegante aanblik met hun lang gestrekte lichaam, lange hals en smal hoofd. Hun verschijningsvorm, welke niet door fokkers is gecreëerd voor een bepaalde schoonheid, komt voort uit de natuurlijke eisen van de Hazenjacht. Een groot gedeelte van Spanje bestaat uit steppen, waar alleen de restanten van de oorspronkelijke bossen nog zichtbaar zijn.

Om op een haas in het open veld te jagen, heeft men een hond nodig die zeer snel is en met een groot uithoudingsvermogen. Hij moet extreem wendbaar zijn, om een haas die plotseling van richting verandert te kunnen volgen. Op het droge onvlakke terrein van de Spaanse hoogvlakte, bezaaid met stenen, is een enorme kracht nodig om de jacht op de haas zonder blessures te kunnen voltooien. Het klimaat, de topografie en de jachteisen hebben het uiterlijk en de kwaliteiten van de Galgo Español duidelijk beïnvloed. Als je zoekt naar de oorsprong van de Galgo Español, dan moet je ver terug gaan in de geschiedenis. Verschillende eeuwen voor Christus jaagden de Kelten al met een windhond van gemiddelde grootte.

Deze honden volgde het wild niet alleen met hun neus, maar ook met hun scherpe ogen en ze waren snel genoeg om hun prooi met rennen te vangen. Als waardevolle jachthulpen begeleidden zij de Kelten tijdens hun migraties en zo werden zij verspreid over bijna heel europa. Zij kwamen aan op het Iberische schiereiland, toen de Kelten in het jaar 600 voor Chr. De Pyreneeën over staken. Eeuwen later heerste de Romeinen over grote delen van europa en zetten de traditie van de jacht met Keltische windhonden voort. De reputatie van deze honden spiegelt zich af in de vele schilderijen en teksten uit deze tijd. In de voormalige provincie Hispania, werd dit windhondenras Canis Gallicus genoemd, en men neemt aan, dat hier uit in de loop der jaren het woord Galgo is ontstaan, welke tegenwoordig in het Spaans het algemene woord voor windhond is.
De Galgo Español, oftewel Spaanse windhond, is, zoals andere Europese windhonden rassen, een afstamming van de Keltische windhond. Maar, het ras is over de eeuwen heen waarschijnlijk beïnvloed door andere rassen zoals bijvoorbeeld de Podenco Ibicenco of de Sloughi, welke door de Moorse overheersers, in de 8-15 eeuw na Chr., meegebracht werden naar de zuidelijke regionen.

De Galgo Español is zeer verwant met de Spaanse traditie en was gedurende eeuwen een compagnon van de Spaanse adel. Zo wordt er bijvoorbeeld over de Spaanse nationaal held El Cid geschreven, dat hij met deze honden ging jagen. In Spanje was jagen met windhonden niet alleen een privilege voor de rijkere mensen zoals in vele andere Europese landen. Vandaag de dag wordt er nog altijd gejaagd door de plaatselijke bevolking. Oorspronkelijk was de hazenjacht alleen voor het verkrijgen van voedsel, maar later werd dit een georganiseerde sport, de zogenaamde “CARRERAS EN CAMPO”. In deze competitie wordt de moed, kracht en jachttechniek van deze honden beoordeeld. De traditie en de regels van zo een competitie kunnen worden teruggeleid naar de tijd van het Romeinse Imperium.

Heden ten dage zijn vele Galgo Español bezitters lid van kleine renverenigingen die regelmatig coursingen organiseren. Het doel is om bij de beste van het land te horen om in de finale van de Spaanse coursing kampioenschap “Copa de Su Majestad el Rey” te verschijnen. Ondanks zijn populariteit, dreigde de raszuivere Galgo Español aan het begin van onze eeuw uit te sterven. In de Jaren ’30 zijn vele Spanjaarden overgestapt van de traditionele rennen “carreras en campo” naar het professionele baanrennen, volgens het engelse idee. Hier ging het niet om roem en eer maar om het geld. In de eerste races werden Galgos en greyhounds samen gestart, maar de Galgo Español is op een vlakke renbaan niet zo snel als de greyhound. Omdat greyhound gevoeliger is voor blessures, kruisten de Spanjaarden al snel geïmporteerde greyhounds met hun Galgos Españoles. Dit om honden met snelheid en robuustheid te krijgen.
De voor de renbaan gefokte kruisingen, Galgo Ingles-Español genoemd, lijken in zijn verschijning en karakter meer op de greyhound. Het type van de Galgo Español verdween hier door meer en meer. In de binnenlanden van Spanje, waar de honden nog gefokt werden voor de hazenjacht of “carreras en campo” en geen kruisingen met greyhounds werden/worden gedaan, zijn er daar nog vele mooie en hoogtypische Galgos Españoles bewaard gebleven. Jammer genoeg zijn nog vele eigenaren niet geïnteresseerd om hun puppen in het stamboek op te laten nemen. Maar steeds meer ambitieuze fokkers in Spanje hechten waarde aan het fokken van honden met Stamboom en registratie. Daarnaast moet jammer genoeg ook gemeld worden, dat er ook nog een groot aantal zogenaamde “Galgo-liefhebbers” in Spanje zijn, die deze naam absoluut niet verdienen. Want er worden nog steeds vele Galgos Españoles aan het einde van het jachtseizoen op verschrikkelijke wijzen om het leven gebracht.
Het verschil tussen een Galgo Español en een Greyhound:
Heel laat, rond 1972, is de Galgo Español door de FCI ( Federation Cynologique Internationale) erkend als een op zichzelfstaand ras. De eerste standaard werd gemaakt en is na 10 jaar bijgewerkt en geactualiseerd. Deze gedetailleerde standaard was nodig om het verschil aan te brengen tussen de Galgo en de Grey vanwege de eerder genoemde kruisingen. In sommige gevallen is het moeilijk om een Galgo van een Grey te onderscheiden. De greyhound is een sprinter voor korte afstanden, de Galgo daarin tegen moet in staat zijn langdurig te kunnen galopperen.

Deze verschillende eisen vormde hun types. De Galgo is smaller dan de greyhound, een Galgo-reu meet maar 62-70 cm en de teef 60-68 cm. De Lendenpartij moet van de zijkant gezien hoger liggen dan de schouders. In tegenstelling tot de grey, heeft de Galgo geen dikke ronde spiermassa’s op de achterhand en rug, maar een vlakkere bespiering die karakteriserend is voor een lange afstandloper. Zijn borstkas is niet zo diep als die van een greyhound en mag niet tot aan de ellebogen reiken. Het hoofd van de Galgo is zeer lang en fijn met een smallere schedel en relatief grote roze oren. De staart van de Galgo is erg lang met aan het einde een naar de zijkant staande haak.
Er zijn twee type Galgos, de gladhaar en de ruwhaar, waarbij de ruwhaar een vachtlengte van 10 cm kan bereiken. Daar de twee types door elkaar gefokt mogen worden kan de vacht variëren van kort- tot lang- en ruwhaar. Verder staat er in de standaard dat alle kleuren zijn toegestaan; van gestroomd, zwart, donker en lichte beige tinten, kaneel, geel, rood, wit tot gevlekt, waarbij dit laatste niet erg gewild is omdat daar men aanneemt dit van de greyhound afkomt. Witte aftekeningen op de snuit, staartpunt en de poten, wat bij veel honden voorkomt, wordt graag gezien.

Karakter
De Galgo Español vertoont typische karaktertrekken van een windhond. Thuis, is de Galgo rustig, niet opdringerig en blaft maar zelden. Hij bewaart zijn energie en Spaanse vurigheid voor buiten. De Galgo kan zonder problemen in de stad wonen, als hij maar genoeg bewegingsmogelijkheden krijgt. Rennend door het open veld laat hij iedereen zijn vurige temperament zien. De Galgo is erg aanhankelijk naar zijn baas en/of familie, bij vreemden is hij vaak terughoudend en voorzichtig, maar absoluut niet agressief. De Galgo beslist zelf wie hem mag aaien en wie niet. Omdat de Galgo van nature voorzichtig en terughoudend is, is het van het grootste belang dat de puppen al van kleinsafaan met allerlei situaties in aanraking komen. Dit om te voorkomen dat hun voorzichtigheid kan veranderen in angst. Galgos kunnen prima overweg met andere honden, zij gaan liever de confrontatie uit de weg. Door hun rust en zachtheid gaan Galgos prima met kinderen samen.

Opvoeding
De Galgo Español luistert over het algemeen zeer goed en is makkelijk op te voeden. Hij reageert erg gevoelig op een grove- en harde aanpak. De opvoeding mag nooit met druk of straf gepaard gaan, maar met een aai en een koekje. Met een zachte en inlevingsvolle training is de Galgo Español een goede volgzame hond. Ondanks dit alles mag je nooit vergeten dat een windhond in korte tijd een lange afstand kan afleggen, zorg daarom als de hond van de lijn gaat dat het veilig is, zonder gevaar van wegen etc. Tot slot denk er aan, een Galgo is gefokt voor de jacht en dit instinct zit nog altijd in hem. Voordat je een Galgo koopt, bedenk goed dat windhonden van rennen houden. Een urenlange wandeling is niet nodig in plaats daarvan geeft de Galgo de voorkeur aan een stuk kort en intensief rennen in volle galop om daarna weer lekker Siësta te houden. Een Galgo is een ideale partner voor actieve mensen, ze gaan graag mee joggen, fietsen of wandelen.

Kortom een geweldig ras dat veel meer aandacht verdient.

Galgo Espanol

De Galgo-Espanol Land van herkomst : Spanje
De Nationale Windhond van Spanje is de Galgo dankt zijn naam aan de Gallische stammen die ooit het Iberisch schiereiland bewoonde.
Deze windhond is even als de Engelse van Keltische oorsprong.
Dat komt nu nog in z’n naam tot uiting Galgo.
Deze naam is afgeleid van “Canis Gallicus” d.w.z. Gallische oftewel Keltische hond.
Als windhonden van dezelfde afstamming vertonen Greyhound en Galgo ook een behoorlijke overeenkomst in hun uiterlijke verschijningsvorm.
Het verschil ligt vooral in enkele details , die voor menig pas te zien zijn na nauwkeurig bestuderen.
Op het eerste gezicht maakt de Galgo een minder atletische indruk en lijkt als windhond minder volmaakt dan de Grey , bovendien is hij iets kleiner.
De raszuivere , oorspronkelijke Galgo verschilt van de Grey door een minder gewervelde rug , door hoge opgetrokken lederpartij , door minder gehoekt en vlakke bespierde ledematen , door lange sterke voeten (hazen voet) in tegenstelling tot de kleine ronde voeten van de Grey, door een opvallend lange staart , door een langer smaller hoofd met langere half vallend gedragen oren.
De beharing is zijdeachtig fijn of ruw.  Alle kleuren zijn toegestaan.
Bij de jacht op de haas munt de Galgo uit tot een robuuste terrein jager.
Hij is wel langzamer als de Grey , maar compenseert dat door zijn uithoudingsvermogen en door zijn veel minder kwetsbare gangwerk.

Van de Galgo , ( vooral in Andalucia ) wordt beweerd dat ze af stammen van de Sloughi tijdens de middeleeuwen dat de Moren ze hebben mee genomen naar Spanje en daar de windhonden werden gekruist.

De huidige situatie van de windhonden in Spanje en de fokkerij wordt voor een groot deel bepaald door de rensport , net als in Engeland zijn de windhonden renwedstrijden ook hier enorm populair en trekken vele bezoekers aan.
Een groot aantal hondenrenbanen vinden we in alle delen van het land.
Naast de“çarreras de piste” (renbaan) die men sinds 1930 in Spanje heeft , organiseert men evenals in Engeland de ”concursos de campo” (terrein kampioenschappen) op levende hazen.

Het " eigen type "  van de Spaanse Galgo werd echter opgeofferd aan het streven naar de topsnelheid en concurrerende kwaliteiten op de renbaan.
Sinds tientallen jaren word er met Greyhounds gekruist, zodat tegenwoordig naast de Grey de zgn. Galgo-Angalo-Espanol (de Engelse Spaanse) een dominerende plaats inneemt , het is het kruisingsproduct van beide rassen.
Deze honden worden in alle stadia van kruising door de Spaanse windhondenorganisatie in het stamboek ingeschreven , terwijl een oorspronkelijke Galgo-Espanol met stamboom niet is te vinden.

Volgens de officiële mededelingen van de Spaanse windhondenvereniging bestaat de zuivere oude Spaanse Galgo nu praktisch niet meer.
Hooguit zullen er in veraf gelegen streken nog min of meer oorspronkelijke Galgo’s leven om , zoals in vroeger tijden mee te gaan op eigen hazenjacht op de heuvels achter de dorpen , ook werden deze honden gebruikt op de boerenbedrijven in Castillie en Andalusie als bewaking.

In Spanje was het bezit van de Galgo niet het uitsluitend voorecht van de " Upperten "  (bovenst tien).
De Galgo jacht was landelijk vermaak en kon nog steeds door iedereen bedreven worden en bij de coursing in Spanje is de Galgo favoriet.

Het karakter van de Galgo-Espanol is van oorsprong vuriger en heftiger dan van zijn zachter geaarde neef de Greyhound , die speciaal is doorgefokt op rensportkwaliteiten.
Hij is minder individualist , tegen over vreemde gereserveerd en uitsluitend en alleen aanhankelijk tegenover zijn baas.

De enkele Galgo-kennels buiten Spanje die we weten proberen zo goed mogelijk de raszuivere Galgo weer in zijn oorspronkelijke type terug te fokken.

Rasgroep 10 windhond:

Hoofd: Lang smal hoofd zonder stop , neus steekt voorbij de onderkaak,neusgaten goed open neus licht gewerveld.

Kleur : Afhankelijk van de vacht , droge sterke kaken en fijn gesneden lippen.

Ogen: Donker helder en levendig maar kan afwijken bij blauw gestroomd.

Oren: Naar achterhangend roze oren die zo groot moeten zijn , dat de punten van de oren de mondhoeken kunnen raken.

Lichaam: Lang opper arm rechte benen wat steil in de achterhand (niet zo gehoekt als een Greyhound) , maar heeft platte bespiering en een lang spronggewricht. Lange bijna rechte rug met lange lendenen , kruis iets hoger dan de schoft hoeft het niet te tonen in stand.

Staart: Min of meer sabelvormige staart die laag gedragen wordt en vaak tot de grond reikt.

Beharing: De beharing is kort , dicht , goed aanliggend en glanzend of ruw maar dan mag de lengte van de vacht 1 cm lang zijn en hard van structuur
De Galgo mag elke voorkomende kleur hebben , maar komt het meest voor in het gestroomd en zwart met witte aftekening aan voeten en staart punt.

Schoft hoogte: Teven: 60-65cm met een marsje van 2cm Reuen:65-70cm met een marsje van 2cm

Gewicht:
Teven :tussen de 25 a27 kilo Reuen:tussen de 27 a 30 kilo

Aard:  De glad haar is iets temperament voller dan de ruw haar maar beiden zijn nieuwsgierig en hebben een goed uithoudingsvermogen en intelligentie pijl.
Ook zijn deze honden erg aanhankelijk en trouw maar in het vrije veld toch iets ondeugend als het gaat om luisteren.
Ze hebben een sterk jacht instinkt en jagen op alles wat beweegt.
Nadelen  bij de Greyhound is het met jagen uit het oog uit het hard maar bij de Galgo is het uit het oog in zijn neus en dan moet je geduld hebben hij komt altijd terug op de zelfde plek maar het duurt soms wel even. 
Met blessure gevoeligheid is het een ijzersterke hond ten op zichten van de Greyhound.

Gezondheid: Er zijn geen rasspecifieke gezondheids problemenbekend bij de Galgo.

Verzorging: De glad haar heeft weinig tot geen vacht verzorging nodig.
De ruw haar heeft wat meer verzorging nodig , de vacht word soms geplukt waar het nodig is

Jacht: Zo als u weet zijn windhonden echte zicht jagers nou dat is ook bij de Galgo . De glad haar is iets stabieler dan de ruw haar op de renbaan , maar op de coursing maakt het niet uit daar worden ze super geprikkeld omdat dat gaat om de echte Jacht op een nep haas

Snelheid: De snelheid varieert van reu tot teef. De snelheid ten opzichte van de Greyhoud verschilt 2 a 3 sec. op de 475 meter dan praat ik over een langzame Greyhoud en een top klasse ras zuiveren Galgo-Espanol